KEPALA & WAKIL KEPALA

 

Nama     : ZUBAIDI, S.Pd,M.Pd

NIP         : 19650623 199103 1 009

Jabatan   : Kepala Sekolah

 

 

 

 

Nama     : SUYADI, S.Si,

NIP        : 19830924 200903 1 003

Jabatan  : Waka Kurikulum

 

 

 

 

 

Nama     : Ch.ONIK HARIYATI, S.T.

NIP        : 19781205 200903 2 004

Jabatan  : Staff Kurikulum

 

 

 

 

Nama     : WIWIK ISMIYATUN, S.Pd.

NIP        : 19800906 201406 2 006

Jabatan  : Staff Kurikulum

 

 

 

 

Nama     : DAHLIA FRAHMAWATI, S.Pd.

NIP        : 19700526 199802 2 004

Jabatan  : Waka Humas

 

 

 

 

Nama     : MAKSUN, S.Pd.

NIP        : 19670406 199702 1 002

Jabatan  : Waka Sarpras

 

 

 

 

Nama     : M. AJI SAMPURNA, S.Si.

NIP        : 19850416 201001 1 021

Jabatan  : Waka Kesiswaan