Tenaga Kependidikan

Nama     : KHAMIDAH,S.Sos
Jabatan  : Kepala TU
TTL         : Kendal, 19 November 1966

Nama     : SUNARIYAH
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kendal, 13 Oktober 1973

Nama     : SRIWATI

Jabatan  : Staff TU
TTL         : Demak, 05 Juni 1969

Nama     : ANY SETYORINI
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kendal, 2 September 1971

Nama     : JUMA’RIFAH, S.Sos
Jabatan  : Pustakawan
TTL         : Kendal, 2 3 Mei 1980

Nama     : SOBIKIN
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kendal, 20 Juni 1982

Nama     : AGUS MUJIYONO
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kendal, 28 Agustus 1979

Nama     : HARSOYO
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kendal, 21 Juli 1967

Nama     : SUYONO
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kendal, 8 Maret 1958

Nama     : BUDI SUSILO
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kendal, 1 Oktober 1969

Nama     : RUDI KRISTANTO
Jabatan  : KEAMANAN
TTL         : Kendal, 2 Juli 1979

Nama     : DAIMAN
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kulonprogo, 12 November 1987

Nama     : NIKEN WIRYANI
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kendal, 3 September 1996

Nama     : NOVIA NUR ARYANI, S.ST
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kendal, 9 November 1990

Nama     : DEVI SIESANTI, A.Md
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kendal, 23 Desember 1995

Nama     : DENNY IRAWAN
Jabatan  : KEAMANAN
TTL         : Kendal, 20 Agustus 1992

Nama     : BAGAS SRI WIJAYA, S.Pd
Jabatan  : Pustakawan
TTL         : Kendal, 23 Desember 1989

Nama     : DEA EGAR AVRIANTO
Jabatan  : Staff TU
TTL         : Kendal, 15 April 1997