Tenaga Pendidik

Nama    : BASUKI SUPRIYADI, S.Ag, M.Pd

NIP        : –
TTL        : –
Mapel    : PAPB
Jabatan : –

Nama    : ELFIYATUN CHASANAH, S.Ag.

NIP        : 197005122014062001
TTL        : Temanggung, 12 Mei 1970
Mapel    : PAPB
Jabatan : Walikelas 9G

Nama    : MOSLIH, S.Ag

NIPPPK: 197605082022211003
TTL        : Kendal, 8 Mei 1976
Mapel    : PAPB
Jabatan : STP2K

Nama    : TRI NURHANDAYANI, S.Pd.

NIPPPK: 198202242022212020
TTL        : Kendal, 24 Februari 1982
Mapel    : PKn
Jabatan : Walikelas 9A

Nama    : IGA NOVIAN T. P., S.Pd.

NIPPPK: 199011142022211008
TTL        : Kendal, 14 Nopember 1990
Mapel    : PKn
Jabatan : Walikelas 7B

Nama    : Isfa Minkhoiriyatun Nisa.

NIPPPK: 199705102024212019
TTL        : Pemalang, 10 Mei 1997
Mapel    : PKn
Jabatan : –

Nama    : DWI INDARWATI, S.Pd.

NIP        : 196507061988032016
TTL        : Kendal, 6 Juli 1965
Mapel    : Bahasa Indonesia
Jabatan : Walikelas 8D

Nama    : ACHMAD FAUZI, S.Pd.

NIP        : 197304172014061002
TTL        : Kendal,17 April 1973
Mapel    : Bahasa Indonesia
Jabatan : Walikelas 7A

Nama    : YUNITASARI, S.S.

NIP        : 198006152010012033
TTL        : Pacitan, 15 Juni 1980
Mapel    : Bahasa Indonesia
Jabatan : Walikelas 9E

Nama    : BAMBANG PURNOMO, S.Pd., M.Pd.

NIPPPK: 198603032022211022
TTL        : Kendal, 03 Maret 1986
Mapel    : Bahasa Indonesia
Jabatan : Walikelas 7H

Nama    : ARINTA RATNA SIWIGATI, S.Pd.

NIPPPK: 198706152022212008
TTL        : Kendal, 15 Juni 1987
Mapel    : Bahasa Indonesia
Jabatan : Bendahara BOS

Nama    : A’IN RATNA MULYANI, S.Pd.

NIPPPK: 199010022024212009
TTL        : Kendal, 2 Oktober 1990
Mapel    : Bahasa Indonesia
Jabatan : –

Nama    : GUNAWAN

NIP        : 196805071991031009
TTL        : 7 MEI 1968
Mapel    : Matematika
Jabatan : Walikelas 9F

Nama    : DAHLIA FRAHMAWATI, S.Pd.

NIP        : 197005261998022004
TTL        : Kendal, 26 Mei 1970
Mapel    : Matematika
Jabatan : Waka Humas

Nama    : ENDAH SRI NUGRAENI, S.Pd.

NIP        : 197501312008012002
TTL        : Kendal, 31 Januari 1975
Mapel    : Matematika
Jabatan : Walikelas 8B

Nama    : SATRIA ARIFIANI KUSUMA, S.Pd.

NIPPPK: 197501312008012002
TTL        : Pekalongan, 15 Maret 1989
Mapel    : Matematika
Jabatan : STP2K/Walikelas 9C

Nama    : Sulistyowati, S.Pd.

NIPPPK: 198205052023212016
TTL        : Boyolali, 05 Mei 1982
Mapel    : Matematika
Jabatan : Walikelas 7E

Nama    : NUR AFIYATI SYURFA, S.Pd.

NIP        : 196410111987032004
TTL        : Kendal, 11 Oktober 1964
Mapel    : Ilmu Pengetahuan Alam
Jabatan : Koord.Lab IPA

Nama    : MAKSUN, S.Pd, M.Pd

NIP        : –
TTL        : –
Mapel    : Ilmu Pengetahuan Alam
Jabatan : –

Nama    : OKO CAHYONO, S.Pd.

NIP        : 197910292006041010
TTL        : Kendal, 29 Oktober 1979
Mapel    : Ilmu Pengetahuan Alam
Jabatan : Teknisi

Nama    : SURYAWATI, S.Pd.

NIPPPK: 199102252023212024
TTL        : Kendal, 25 Februari 1991
Mapel    : Ilmu Pengetahuan Alam
Jabatan : Walikelas 7D

Nama    : Uchi Rizkiyah Sabila, S.Pd..

NIPPPK: 199806212024212012
TTL        : Pemalang, 21 Juni 1998
Mapel    : Ilmu Pengetahuan Alam
Jabatan : –

Nama    : Dra.YENTI ANDINI

NIP        : 196701031999032004
TTL        : Salatiga, 3 Januari 1967
Mapel    : Ilmu Pengetahuan Sosial
Jabatan : Walikelas 7G

Nama    : Dra.CHRISTIANA BUDHYASTUTI

NIP        : 19651215 200701 2 005
TTL        : Kendal, 15 Desember 1965
Mapel    : Ilmu Pengetahuan Sosial
Jabatan : Bendahara SOT

Nama    : Rachmah Nurhayati, S.Pd.

NIPPPK: 199607122024212018
TTL        : Tegal, 12 Juli 1996
Mapel    : Ilmu Pengetahuan Sosial
Jabatan : –

Nama    : Drs. Ahmad Budisusilo

NIP        : 196805101997021004
TTL        : Kendal, 10 Mei 1968
Mapel    : Bahasa Inggris
Jabatan :  –

Nama    : HENI WIDARYANTI, S.pD

NIP        : 198203282014062003
TTL        : KENDAL, 28 Maret 1982
Mapel    : Bahasa Inggris
Jabatan : Walikelas 9D

Nama    : WIWIK ISMIYATUN, S.Pd.

NIP        : 198009062014062006
TTL        : Batang, 6 September 1980
Mapel    : Bahasa Inggris
Jabatan : Walikelas 9H

Nama    : FETTY HERMAWATI, S.Pd.

NIP        : 198911212017082002
TTL        : Magelang, 21 November 1989
Mapel    : Bahasa Inggris
Jabatan : –

Nama    : SUYADI, S.Si,

NIP        : 198309242009031003
TTL        : KENDAL, 24 SEPTEMBER 1983
Mapel    : PJOK
Jabatan : Waka Kurikulum

Nama    : M. AJI SAMPURNA, S.Si.

NIP        : 198504162010011021
TTL        : Kendal, 16 April 1985
Mapel    : PJOK
Jabatan : Waka Kesiswaan

Nama    : RIZQIA PUSPANDARI, S.Pd.

NIPPPK: 199212112022212017
TTL        : Kendal, 11 Desember 1992
Mapel    : PJOK
Jabatan : STP2K/Walikelas 8F

Nama    : ERNAWATI, S.Pd

NIP        : –
TTL        : –
Mapel    : Seni Budaya
Jabatan :-

Nama    : SRI RISTANTI, S.Pd.

NIPPPK: 197810142022212005
TTL        : Kendal, 14 Oktober 1078
Mapel    : Seni Budaya
Jabatan : Walikelas 8H

Nama    : RICHA KAMILA, S.Pd.

NIP        : –
TTL        : KENDAL, 5 September 1993
Mapel    : Seni Budaya
Jabatan : Walikelas 7C

Nama    : PURWANTI, S.Pd.

NIP        : 197606032005012008
TTL        : Kab. Semarang, 3 Juni 1976
Mapel    : Informatika
Jabatan : Bendahara Gaji

Nama    : Ch.ONIK HARIYATI, S.T.

NIP        : 197812052009032004
TTL        : Klaten, 5 Desember 1978
Mapel    : Informatika
Jabatan : Kurikulum

Nama    : AZIZAH ULUWIYAH.

NIPPPK: 19990321 202421 2 006
TTL        : Pekalongan, 21 Maret 1999
Mapel    : Informatika
Jabatan : –

Nama    : IKA WIDYASTUTI, S.Pd.

NIPPPK: 19871018 202321 2 016
TTL        : KENDAL, 18 OKTOBER 1987
Mapel    : Bahasa Daerah
Jabatan : STP2K/Walikelas 8C

Nama    : SITI UMI HANI, S.KM.

NIPPPK: 197910172022212011
TTL        : Kendal, 17 Oktober 1979
Mapel    : Bahasa Daerah
Jabatan : Walikelas 8A

          

Nama    : Dra. MURTININGSIH

NIP        : 196409062990032004
TTL        : Kendal,6 September 2964
Mapel    : Bimbingan dan Konseling
Jabatan : Koordinator BK

Nama    : IRFAK DAROJATI, S.Pd

NIPPPK: –
TTL        : –
Mapel    : Bimbingan dan Konseling
Jabatan : –

   

Nama    : EMMI MAWARTI, S.Psi.

NIPPPK: 198210242022212012
TTL        : Kendal, 24 Oktober 1982
Mapel    : Bimbingan dan Konseling
Jabatan : STP2K/Walikelas 7F

Nama    : Istiqomah Widyawati, S.Pd.

NIPPPK: 200004052024212005
TTL        : Karanganyar, 05 April 2000
Mapel    : Bimbingan dan Konseling
Jabatan : –